Agents Digitalitzadors

Agents Digitalitzadors

Barra Kit Digital - Agents Digitalitzadors

Condicions d'ús

La utilització d’aquesta publicació digital implica l’acceptació de les condicions d’ús següents:

La publicació digital AGENTS DIGITALITZADORS té com a objectiu facilitar als nostres clients i al públic en general la informació relativa a l’empresa i als productes i serveis que s’hi ofereixen. AGENTS DIGITALITZADORS no es compromet a l’actualització immediata de la informació continguda a la publicació digital. AGENTS DIGITALITZADORS no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts que tinguin terceres parts als enllaços o enllaços als quals es fa referència en aquestes pàgines.

AGENTS DIGITALITZADORS no es responsabilitza de qualsevol dany o perjudici al programari o maquinari de l’usuari, derivat de l’accés a la seva publicació digital o de l’ús de la informació o aplicacions que contingui.

AGENTS DIGITALITZADORS és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa , les marques dels quals estan registrades a favor dels seus respectius titulars, i com a tals són reconegudes per AGENTS DIGITALITZADORS. Cap material d’aquesta publicació digital no podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de AGENTS DIGITALITZADORS

 

AGENTS DIGITALITZADORS respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels usuaris de la publicació digital, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre d’altres, d’allò que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

El correu electrònic no es considerarà un mitjà vàlid a efectes de presentació de reclamacions. Per fer-ho caldrà adreçar-se al servei d’atenció al client de AGENTS DIGITALITZADORS que indicarà en cada cas els punts que cal seguir.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com ara comentaris, suggeriments o idees, es considerarà cedida a AGENTS DIGITALITZADORS de manera gratuïta. No cal enviar informació que NO pugui ser tractada d’aquesta manera.

Tots els productes i serveis d´aquestes pàgines que NO són propietat de AGENTS DIGITALITZADORS són marques registrades dels seus respectius propietaris i són reconegudes com a tals per AGENTS DIGITALITZADORS Apareixen en aquesta publicació digital als efectes de promoció i de recopilació d’informació. Aquests propietaris poden sol·licitar la modificació o l’eliminació de la informació que els pertany.

Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Vegeu també...

Catàleg de solucions digitals per escollir, segons les necessitats de la vostra empresa. Si no esteu segurs de quina solució us convé més, els agents digitalitzadors us podran assessorar sense cap problema.

Desplaça cap amunt