Agents Digitalitzadors

Agents Digitalitzadors

Barra Kit Digital - Agents Digitalitzadors

Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT – PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

En compliment amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016, de protecció de dades, L’entitat Inforolot, S.A. amb NIF A-17080375 i domiciliada a la plaça del medi (local 315), 1 entlo. 15, Olot, Girona us informa del següent:

Qui és el Responsable del tractament de les vostres dades?
El responsable del tractament correspon a l’entitat Inforolot, S.A. amb NIF A-17080375. A efectes de qualsevol comunicació el vostre correu electrònic serà admin@inforolot.com.

Amb quina finalitat recollim les vostres dades?
Les dades personals que vostè facilita a aquesta entitat són introduïdes en un fitxer per a una finalitat contractual. Les vostres dades seran tractades amb absoluta confidencialitat i únicament seran cedides per disposició legal o després d’haver obtingut un consentiment previ.

Els fitxers automatitzats i altres documents que contenen dades de caràcter personal estan protegits d’acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 i altres normes de l’Estat.

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?
Les vostres dades es conservaran mentre es mantingui la relació amb vostè i durant el termini necessari per complir les obligacions legals.

Quins drets podeu exercir quan ens facilita les vostres dades?
Tindrà dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, que siguin rectificades o suprimides, en l’oposició o limitació del tractament i el dret a la portabilitat.

També tindrà dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades).

Vegeu també...

Catàleg de solucions digitals per escollir, segons les necessitats de la vostra empresa. Si no esteu segurs de quina solució us convé més, els agents digitalitzadors us podran assessorar sense cap problema.

Desplaça cap amunt